MÁY SCAN 3D

MÁY IN 3D

DỊCH VỤ

TÀI LIỆU

3D News

#1102 RETROCADE – máy in 3D tạo ra sản phẩm game thùng “cực độc”

Máy in 3D với những ứng dụng vô bờ bến, máy in 3D đi cùng với những con người sáng tạo và có khả năng thiết kế cơ bản tạo ra những sản phẩm tuyệt vời ngoài mong đợi. Phải công nhận rằng công nghệ có phát triển rất mạnh mẽ, nhưng cũng phải thừa nhận […]

Xem thêm