Máy CNC Xốp 5 trục – Nâng cấp CNC Gỗ, Đá và nguyên liệu khác

Máy CNC Xốp 5 trục – Nâng cấp CNC Gỗ, Đá và nguyên liệu khác. Máy được sản xuất tại Việt Nam và làm chủ công nghệ lập trình gia công 5 trục. Máy vận hành tại các nhà máy đúc kim loại: thép, gang, đồng dành cho việc tạo mẫu. Dùng trong các nhà xưởng sản xuất mỹ thuật / kỹ thuật composite, thạch cao… để dùng cho việc tạo mẫu nhanh và làm khuôn silicon. Dùng trong các công ty sự kiện dành cho việc gia công decor các sản phẩm, không gian… Dùng trong các xưởng gia công gỗ đá mỹ thuật để giảm bớt lượng nhân công làm nguội và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Máy CNC Xốp 5 trục – Gia công 5 trục đá- gỗ

Máy gia công CNC Xốp 5 trục đồng thời, có thể gia công được đá, gỗ, thạch cao và nhiều nguyên liệu khác. Made in Việt Nam – sắp xếp hiệu chỉnh để phù hợp với từng khách hàng và tối ưu năng suất.

  • Kích thước tiêu chuẩn của sản phẩm gia công: XYZ = 1 mét * 1 mét * 0.8 mét
  • Kích thước tiêu chuẩn gia công 2: XYZ: 2 mét * 2 mét * 1 mét
  • Thực hiện sản xuất theo các kích thước khách hàng đặt hàng

Máy CNC Xốp 5 trục - Nâng cấp CNC Gỗ, Đá và nguyên liệu khác. Máy được sản xuất tại Việt Nam và làm chủ công nghệ lập trình gia công 5 trục. Máy vận hành tại các nhà máy đúc kim loại: thép, gang, đồng dành cho việc tạo mẫu. Dùng trong các nhà xưởng sản xuất mỹ thuật / kỹ thuật composite, thạch cao... để dùng cho việc tạo mẫu nhanh và làm khuôn silicon. Dùng trong các công ty sự kiện dành cho việc gia công decor các sản phẩm, không gian... Dùng trong các xưởng gia công gỗ đá mỹ thuật để giảm bớt lượng nhân công làm nguội và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Máy CNC Xốp 5 trục - Nâng cấp CNC Gỗ, Đá và nguyên liệu khác. Máy được sản xuất tại Việt Nam và làm chủ công nghệ lập trình gia công 5 trục. Máy vận hành tại các nhà máy đúc kim loại: thép, gang, đồng dành cho việc tạo mẫu. Dùng trong các nhà xưởng sản xuất mỹ thuật / kỹ thuật composite, thạch cao... để dùng cho việc tạo mẫu nhanh và làm khuôn silicon. Dùng trong các công ty sự kiện dành cho việc gia công decor các sản phẩm, không gian... Dùng trong các xưởng gia công gỗ đá mỹ thuật để giảm bớt lượng nhân công làm nguội và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Video mô phỏng hoạt động:

Liên hệ xe máy và mua hàng – đặt dịch vụ gia công:

Máy CNC Xốp 5 trục - Nâng cấp CNC Gỗ, Đá và nguyên liệu khác. Máy được sản xuất tại Việt Nam và làm chủ công nghệ lập trình gia công 5 trục. Máy vận hành tại các nhà máy đúc kim loại: thép, gang, đồng dành cho việc tạo mẫu. Dùng trong các nhà xưởng sản xuất mỹ thuật / kỹ thuật composite, thạch cao... để dùng cho việc tạo mẫu nhanh và làm khuôn silicon. Dùng trong các công ty sự kiện dành cho việc gia công decor các sản phẩm, không gian... Dùng trong các xưởng gia công gỗ đá mỹ thuật để giảm bớt lượng nhân công làm nguội và nâng cao chất lượng sản phẩm.

 

Máy CNC Xốp 5 trục – Nâng cấp CNC Gỗ, Đá và nguyên liệu khác

Máy CNC Xốp 5 trục – Nâng cấp CNC Gỗ, Đá và nguyên liệu khác

cuong nguyen photo

Chào mừng các bạn đến với Tạo mẫu nhanh, chuyên trang tin về máy in 3d, máy quét 3d, dịch vụ và thiết bị công nghệ cao.