Tượng đức mẹ ban ơn, Tượng đức mẹ Fatima, Tượng đức mẹ La vang, Tượng đức mẹ Hòa Bình, Tượng đức mẹ Maria, Tượng đức mẹ Sầu Bi, Tượng đức mẹ đẹp nhất

Tượng đức mẹ ban ơn, Đức mẹ Fatima, Đức mẹ La vang, Đức mẹ Hòa Bình, Đức mẹ Maria, Tượng đức mẹ Sầu Bi, Tượng đức mẹ đẹp nhất.


Vật liệu ngoại nhập:

 • Composite: 6021 ngoại nhập.
 • Sơn ngoại nhập.
 • Quy trình khuôn và đổ, hoàn thiện thủ công 100%.
 • Vẽ thủ công 100% bằng cọ vẽ chuyên dùng vẽ tượng.

Kích thước tượng ảnh đức mẹ:

 • 30 cm
 • 40 cm
 • 60 cm
 • 80 cm
 • 1 mét
 • 1,2 mét
 • Nhận sản xuất theo đơn đặt hàng.

Tượng Đức Mẹ đẹp - Beconi | Tượng Công Giáo cao cấp sản xuất quy trình thủ công, vẽ màu nhiều lớp, bảo hành Tượng Đức Mẹ 07 năm. Đảm bảo đẹp và chất nhất... Tượng Đức Mẹ đẹp - Beconi | Tượng Công Giáo cao cấp sản xuất quy trình thủ công, vẽ màu nhiều lớp, bảo hành Tượng Đức Mẹ 07 năm. Đảm bảo đẹp và chất nhất... Tượng Đức Mẹ đẹp - Beconi | Tượng Công Giáo cao cấp sản xuất quy trình thủ công, vẽ màu nhiều lớp, bảo hành Tượng Đức Mẹ 07 năm. Đảm bảo đẹp và chất nhất... Tượng Đức Mẹ đẹp - Beconi | Tượng Công Giáo cao cấp sản xuất quy trình thủ công, vẽ màu nhiều lớp, bảo hành Tượng Đức Mẹ 07 năm. Đảm bảo đẹp và chất nhất... Tượng Đức Mẹ đẹp - Beconi | Tượng Công Giáo cao cấp sản xuất quy trình thủ công, vẽ màu nhiều lớp, bảo hành Tượng Đức Mẹ 07 năm. Đảm bảo đẹp và chất nhất...

Tượng đức mẹ ban ơn, Tượng đức mẹ Fatima, Tượng đức mẹ La vang, Tượng đức mẹ Hòa Bình, Tượng đức mẹ Maria, Tượng đức mẹ Sầu Bi, Tượng đức mẹ đẹp nhất Tượng đức mẹ ban ơn, Tượng đức mẹ Fatima, Tượng đức mẹ La vang, Tượng đức mẹ Hòa Bình, Tượng đức mẹ Maria, Tượng đức mẹ Sầu Bi, Tượng đức mẹ đẹp nhất Tượng đức mẹ ban ơn, Tượng đức mẹ Fatima, Tượng đức mẹ La vang, Tượng đức mẹ Hòa Bình, Tượng đức mẹ Maria, Tượng đức mẹ Sầu Bi, Tượng đức mẹ đẹp nhất Tượng đức mẹ ban ơn, Tượng đức mẹ Fatima, Tượng đức mẹ La vang, Tượng đức mẹ Hòa Bình, Tượng đức mẹ Maria, Tượng đức mẹ Sầu Bi, Tượng đức mẹ đẹp nhất

Xem thêm hình ảnh và sản phẩm tượng ảnh công giáo tại:

Xem thêm về Beconi:

Tượng công giáo chất lượng cao:

Tượng đức mẹ ban ơn, Tượng đức mẹ Fatima, Tượng đức mẹ La vang, Tượng đức mẹ Hòa Bình, Tượng đức mẹ Maria, Tượng đức mẹ Sầu Bi, Tượng đức mẹ đẹp nhất
5 (100%) 1 vote

Tượng đức mẹ ban ơn, Tượng đức mẹ Fatima, Tượng đức mẹ La vang, Tượng đức mẹ Hòa Bình, Tượng đức mẹ Maria, Tượng đức mẹ Sầu Bi, Tượng đức mẹ đẹp nhất
5 (100%) 1 vote

cuong nguyen photo

Chào mừng các bạn đến với Tạo mẫu nhanh, chuyên trang tin về máy in 3d, máy quét 3d, dịch vụ và thiết bị công nghệ cao.