Xưởng sản xuất Tượng Công Giáo – Dạy Nghề – Đào tạo – Tượng Công Giáo Chất Lượng Cao Đẹp Nhất

Xưởng sản xuất Tượng Công Giáo – Dạy Nghề – Đào tạo – Tượng Công Giáo Chất Lượng Cao Đẹp Nhất. Tại đây BECONI có:

 • Dịch vụ sản xuất Tượng Công Giáo đẹp theo mẫu.
 • Cung cấp Tượng Công Giáo Cổ Điển theo quy trình Italia cao cấp.
 • Đào tạo dạy nghề sản xuất Tượng / chuyển giao công nghệ sản xuất Polyresin/ Composite/ Vẽ màu sơn dầu thủ công. Cung cấp sơn dầu vẽ Tượng.
 • Đào tạo làm khuôn silicon/ Cung cấp Silicon nhập khẩu.

Beconi là công ty đầu tiên tại Việt Nam sản xuất Tượng Công Giáo theo trường phái cổ điển, sử dụng quy trình chuẩn sản xuất của Italia.

BECONI là công ty/ Xưởng sản xuất Tượng Công Giáo cao cấp. BECONI còn đào tạo dạy nghề sản xuất Tượng/ Đào tạo khuôn Silicon/ Cung cấp sơn dầu vẽ Tượng/ Cung cấp Silicon chuẩn cao cấp.

BECONI là công ty/ Xưởng sản xuất Tượng Công Giáo cao cấp. BECONI còn đào tạo dạy nghề sản xuất Tượng/ Đào tạo khuôn Silicon/ Cung cấp sơn dầu vẽ Tượng/ Cung cấp Silicon chuẩn cao cấp.

Tượng Đức Mẹ Ban Ơn vẽ màu xanh.
Tượng Đức Mẹ Ban Ơn vẽ màu trắng.
Tượng Đức Mẹ Bế Chúa.
Tượng Đức Mẹ Hoa Huệ giả gỗ.
Tượng Đức Mẹ Trái Tim.

Siêu thị Tượng Công Giáohttps://catholicvn.com/cua-hang/

Tượng Chúa Trái Tim/ Thánh Tâm chúa.
Tượng Thánh Phaolo / Phero.
Tượng Thánh Giuse Bế Chúa.
Tượng Thánh Giuse Hoa Huệ.
Tượng Thánh nữ Teresa Hài Đồng Giesu.
Tượng Mẹ Chăn Chiên/ Mẹ Chăn Cừu.
Tượng Mẹ Mang Bầu.
và nhiều mẫu mã đa dạng khác, xem tại trang Facebook:
Beconi – Nhà sản xuất Tượng Công Giáo cao cấp (click vào đây)

BECONI là công ty/ Xưởng sản xuất Tượng Công Giáo cao cấp. BECONI còn đào tạo dạy nghề sản xuất Tượng/ Đào tạo khuôn Silicon/ Cung cấp sơn dầu vẽ Tượng/ Cung cấp Silicon chuẩn cao cấp.

Mr Nguyễn Văn Cường – 0889 7999 38

Xưởng sản xuất Tượng Công Giáo:

BECONI là công ty/ Xưởng sản xuất Tượng Công Giáo cao cấp. BECONI còn đào tạo dạy nghề sản xuất Tượng/ Đào tạo khuôn Silicon/ Cung cấp sơn dầu vẽ Tượng/ Cung cấp Silicon chuẩn cao cấp. BECONI là công ty/ Xưởng sản xuất Tượng Công Giáo cao cấp. BECONI còn đào tạo dạy nghề sản xuất Tượng/ Đào tạo khuôn Silicon/ Cung cấp sơn dầu vẽ Tượng/ Cung cấp Silicon chuẩn cao cấp. BECONI là công ty/ Xưởng sản xuất Tượng Công Giáo cao cấp. BECONI còn đào tạo dạy nghề sản xuất Tượng/ Đào tạo khuôn Silicon/ Cung cấp sơn dầu vẽ Tượng/ Cung cấp Silicon chuẩn cao cấp.

BECONI là công ty/ Xưởng sản xuất Tượng Công Giáo cao cấp. BECONI còn đào tạo dạy nghề sản xuất Tượng/ Đào tạo khuôn Silicon/ Cung cấp sơn dầu vẽ Tượng/ Cung cấp Silicon chuẩn cao cấp.

Mr Nguyễn Văn Cường – 0889 7999 38

BECONI là công ty/ Xưởng sản xuất Tượng Công Giáo cao cấp. BECONI còn đào tạo dạy nghề sản xuất Tượng/ Đào tạo khuôn Silicon/ Cung cấp sơn dầu vẽ Tượng/ Cung cấp Silicon chuẩn cao cấp. BECONI là công ty/ Xưởng sản xuất Tượng Công Giáo cao cấp. BECONI còn đào tạo dạy nghề sản xuất Tượng/ Đào tạo khuôn Silicon/ Cung cấp sơn dầu vẽ Tượng/ Cung cấp Silicon chuẩn cao cấp. BECONI là công ty/ Xưởng sản xuất Tượng Công Giáo cao cấp. BECONI còn đào tạo dạy nghề sản xuất Tượng/ Đào tạo khuôn Silicon/ Cung cấp sơn dầu vẽ Tượng/ Cung cấp Silicon chuẩn cao cấp. BECONI là công ty/ Xưởng sản xuất Tượng Công Giáo cao cấp. BECONI còn đào tạo dạy nghề sản xuất Tượng/ Đào tạo khuôn Silicon/ Cung cấp sơn dầu vẽ Tượng/ Cung cấp Silicon chuẩn cao cấp. BECONI là công ty/ Xưởng sản xuất Tượng Công Giáo cao cấp. BECONI còn đào tạo dạy nghề sản xuất Tượng/ Đào tạo khuôn Silicon/ Cung cấp sơn dầu vẽ Tượng/ Cung cấp Silicon chuẩn cao cấp. BECONI là công ty/ Xưởng sản xuất Tượng Công Giáo cao cấp. BECONI còn đào tạo dạy nghề sản xuất Tượng/ Đào tạo khuôn Silicon/ Cung cấp sơn dầu vẽ Tượng/ Cung cấp Silicon chuẩn cao cấp. BECONI là công ty/ Xưởng sản xuất Tượng Công Giáo cao cấp. BECONI còn đào tạo dạy nghề sản xuất Tượng/ Đào tạo khuôn Silicon/ Cung cấp sơn dầu vẽ Tượng/ Cung cấp Silicon chuẩn cao cấp. BECONI là công ty/ Xưởng sản xuất Tượng Công Giáo cao cấp. BECONI còn đào tạo dạy nghề sản xuất Tượng/ Đào tạo khuôn Silicon/ Cung cấp sơn dầu vẽ Tượng/ Cung cấp Silicon chuẩn cao cấp. BECONI là công ty/ Xưởng sản xuất Tượng Công Giáo cao cấp. BECONI còn đào tạo dạy nghề sản xuất Tượng/ Đào tạo khuôn Silicon/ Cung cấp sơn dầu vẽ Tượng/ Cung cấp Silicon chuẩn cao cấp. BECONI là công ty/ Xưởng sản xuất Tượng Công Giáo cao cấp. BECONI còn đào tạo dạy nghề sản xuất Tượng/ Đào tạo khuôn Silicon/ Cung cấp sơn dầu vẽ Tượng/ Cung cấp Silicon chuẩn cao cấp.

Mr Nguyễn Văn Cường – 0889 7999 38

Đào tạo dạy nghề sản xuất Tượng:

BECONI là công ty/ Xưởng sản xuất Tượng Công Giáo cao cấp. BECONI còn đào tạo dạy nghề sản xuất Tượng/ Đào tạo khuôn Silicon/ Cung cấp sơn dầu vẽ Tượng/ Cung cấp Silicon chuẩn cao cấp. BECONI là công ty/ Xưởng sản xuất Tượng Công Giáo cao cấp. BECONI còn đào tạo dạy nghề sản xuất Tượng/ Đào tạo khuôn Silicon/ Cung cấp sơn dầu vẽ Tượng/ Cung cấp Silicon chuẩn cao cấp.

Mr Nguyễn Văn Cường – 0889 7999 38

Đào tạo dạy nghề làm  khuôn silicon:

BECONI là công ty/ Xưởng sản xuất Tượng Công Giáo cao cấp. BECONI còn đào tạo dạy nghề sản xuất Tượng/ Đào tạo khuôn Silicon/ Cung cấp sơn dầu vẽ Tượng/ Cung cấp Silicon chuẩn cao cấp.
Dạy nghề làm khuôn silicon 2 mặt. Sản xuất composite/ polyresin/ bột đá/ resin/ thạch cao/ xi măng…
BECONI là công ty/ Xưởng sản xuất Tượng Công Giáo cao cấp. BECONI còn đào tạo dạy nghề sản xuất Tượng/ Đào tạo khuôn Silicon/ Cung cấp sơn dầu vẽ Tượng/ Cung cấp Silicon chuẩn cao cấp.
Dạy nghề làm khuôn silicon 2 mặt. Sản xuất composite/ polyresin/ bột đá/ resin/ thạch cao/ xi măng… và những vật liệu mong muốn khác. Dạy nghề bảo hành trọn đời.
BECONI là công ty/ Xưởng sản xuất Tượng Công Giáo cao cấp. BECONI còn đào tạo dạy nghề sản xuất Tượng/ Đào tạo khuôn Silicon/ Cung cấp sơn dầu vẽ Tượng/ Cung cấp Silicon chuẩn cao cấp.
Dạy nghề làm khuôn silicon / khuôn silicon lột với chất lượng bề mặt tốt nhất. Nhận đào tạo doanh nghiệp.
BECONI là công ty/ Xưởng sản xuất Tượng Công Giáo cao cấp. BECONI còn đào tạo dạy nghề sản xuất Tượng/ Đào tạo khuôn Silicon/ Cung cấp sơn dầu vẽ Tượng/ Cung cấp Silicon chuẩn cao cấp.
Khuôn silicon có thể dùng để sản xuất rất nhiều vật liệu khác nhau / rất nhiều những sản phẩm khác nhau và có giá trị thương mại cao.
BECONI là công ty/ Xưởng sản xuất Tượng Công Giáo cao cấp. BECONI còn đào tạo dạy nghề sản xuất Tượng/ Đào tạo khuôn Silicon/ Cung cấp sơn dầu vẽ Tượng/ Cung cấp Silicon chuẩn cao cấp.
Sản xuất tượng bằng khuôn silicon mang lại chất lượng cao và tốc độ sản xuất nhanh nhất.
Liên hệ Tượng Công Giáo Italia, Beconi sản xuất tại Việt Nam:
 • Facebook: Beconi – Nhà sản xuất Tượng Công Giáo cao cấp
 • Điện thoại: 0889.7999.38 (Gặp Nguyễn Cường)
 • Email: cuongnv.tech@gmail.com
 • Địa chỉ: Đường 37 (đối diện 204 đường Hiệp Bình, P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, TPHCM.
 • Tượng Công Giáo được sản xuất bởi Beconi được bán trên toàn quốc tại các nhà sách.
 • Ngoài sản xuất Tượng Công Giáo, Beconi còn có các dịch vụ:
  – Đào tạo, dạy nghề làm tượng, làm khuôn cho người có tâm muốn theo nghề, với tinh thần phụng sự cao cả.
  – Hỗ trợ làm khuôn silicon / dạy làm khuôn silicon cho anh em trong ngành chưa có kỹ năng làm khuôn.
  – Phục dựng, phục chế tượng ảnh công giáo / Xây dựng công trình công giáo.

THÔNG TIN LIÊN HỆ BECONI:

Nhà Xưởng:

 • Địa chỉ: Đường Tam Bình, P. Tam Phú, Q. Thủ Đức, TPHCM.
 • Địa chỉ 2: Đường 37, P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, TP. HCM.
 • Địa chỉ 3: Đường Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, TP. HCM.

Mạng Xã Hội và Điện thoại:

Liên kết website:

Xưởng sản xuất Tượng Công Giáo – Dạy Nghề – Đào tạo – Tượng Công Giáo Chất Lượng Cao Đẹp Nhất
5 (100%) 2 votes

Xưởng sản xuất Tượng Công Giáo – Dạy Nghề – Đào tạo – Tượng Công Giáo Chất Lượng Cao Đẹp Nhất
5 (100%) 2 votes

cuong nguyen photo

Chào mừng các bạn đến với Tạo mẫu nhanh, chuyên trang tin về máy in 3d, máy quét 3d, dịch vụ và thiết bị công nghệ cao.