Đại lý chính thức Mastercam Việt Nam | Master CAM – Lập trình gia công 3 4 5 trục. Bản quyền phần mềm MasterCAM cung cấp tại Việt Nam.

Đại lý phân phối chính thức Mastercam Việt Nam ( Master CAM Viet Nam).

Phần mềm lập trình gia công Mastercam được nghiên cứu và phát triển bởi  CNC Software. Công ty CNC Software được thành lập năm 1984 có trụ sở tại Tolland, Connecticut, thuộc ranh giới Boston và NewYork địa phận Hoa Kỳ, một trong các cty lâu đời nhất chuyên sản xuất phần mềm về công nghệ CAD/CAM. Mastercam được sử dụng rộng rãi nhất trên toàn thế giới và vẫn duy trì sự lựa chọn này đối với người dùng Mastercam cho việc lập trình CNC

Đại lý chính thức Mastercam Việt Nam. Phần mềm Master CAM - phần mềm lập trình gia công 3,4,5 trục. Bán độc quyền phần mềm PM Master CAM Mastercam VN

Milling Solutions | Mastercam Việt Nam.

 • Full 3D CAD modeling.
 • Easy pocketing, contouring and drilling.
 • Feature-based 2D programming.
 • Robust 3D solids and surface machining.
 • Powerful multi-axis cutting.
 • Specialized options for focused projects.

Đại lý chính thức Mastercam Việt Nam. Phần mềm Master CAM - phần mềm lập trình gia công 3,4,5 trục. Bán độc quyền phần mềm PM Master CAM Mastercam VN

Turning Solutions | Mastercam Việt Nam.

Đại lý chính thức Mastercam Việt Nam. Phần mềm Master CAM - phần mềm lập trình gia công 3,4,5 trục. Bán độc quyền phần mềm PM Master CAM Mastercam VN

 • Easy 3D CAD modeling.
 • Smart roughing with knowledge of remaining stock.
 • ID / OD cutting, threading and grooving.
 • C-axis facing, drilling, and more.
 • Full simulation and verification.
 • Combine with Mastercam Mill for expanded mill / turn machining

Mill-Turn Solutions | Mastercam Việt Nam.

Đại lý chính thức Mastercam Việt Nam. Phần mềm Master CAM - phần mềm lập trình gia công 3,4,5 trục. Bán độc quyền phần mềm PM Master CAM Mastercam VN

 • Easy 3D CAD modeling.
 • Utilize Mastercam’s industry-proven toolpaths.
 • Powerful graphical synchronization.
 • State-of-the-art interface (Mastercam Code Expert).
 • Machine Simulation is a click away with accurate visual feedback .

CAD Solutions

 • Full 3D live wireframe modeling.
 • Powerful surface modeling and editing.
 • Solid modeling.
 • Broad range of translators allowing you to open any CAD file.
 • Associative dimensioning, analysis, and much more.

Đại lý chính thức Mastercam Việt Nam. Phần mềm Master CAM - phần mềm lập trình gia công 3,4,5 trục. Bán độc quyền phần mềm PM Master CAM Mastercam VN

Wire EDM Solutions

 • Full 3D CAD modeling.
 • Easy 2- and 4-axis contouring.
 • Automatic lead-in and lead-out strategies.
 • Streamlined multiple-part cutting.
 • Fast and flexible tab creation.
 • No-core cutting, full wirepath control, and much more.

Router Solutions

 • Full 3D CAD modeling.
 • Easy pocketing, contouring and drilling.
 • Built-in nesting, engraving, aggregate tools and much more.
 • Streamlined multi-axis cutting, trimming, and drilling.
 • Optimized motion boosts tool life and decreases cutting time.
 • Specialized options for focused projects.

Integrated CAD Solutions

 • Gold Partner integration with SOLIDWORKS®.
 • Easy pocketing, contouring and drilling.
 • Feature-based 2D programming.
 • Full 3D machining with automatic leftover removal.
 • Powerful multi-axis cutting.
 • Solid-model cut verification.

3rd Party Solutions

 • CAD
 • CAM
 • DNC
 • Inspection
 • Post Processors
 • Tool Management
 • Translators
 • Verification

Educational Solutions

 • Specially packaged to deliver CAD, mill, turn, router and wire EDM.
 • Educational pricing makes the software highly affordable.
 • QuickPart introductory module gets students cutting fast.
 • Wide variety of teaching aids and learning tools.
 • Students learn the world’s most widely-used CAM software.

Đại lý chính thức Mastercam Việt Nam. Phần mềm Master CAM - phần mềm lập trình gia công 3,4,5 trục. Bán độc quyền phần mềm PM Master CAM Mastercam VN


Đại lý phân phối chính thức Mastercam Việt Nam ( Master CAM Viet Nam). Vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được báo giá bản quyền hợp lý nhất. Chúng tôi đang cấp quyền đại lý cấp 2 cho các đại diện phân phối phần mềm tại VietNam, vui lòng liên hệ hợp tác nếu bạn có nhu cầu.


HỖ TRỢ KỸ THUẬT | CƯỜNG NGUYỄN

ĐIỆN THOẠI: 0888 7999 38

EMAIL: cuongnv.tech@gmail.com

Hoặc xem tại trang liên hệ.

in 3d / máy in 3d/ tạo mẫu nhanh / máy quét 3d / máy scan 3d

Đại lý chính thức Mastercam Việt Nam | Master CAM – Lập trình gia công 3 4 5 trục. Bản quyền phần mềm MasterCAM cung cấp tại Việt Nam.
3.7 (73.33%) 3 votes

cuong nguyen photo

Chào mừng các bạn đến với Tạo mẫu nhanh, chuyên trang tin về máy in 3d, máy quét 3d, dịch vụ và thiết bị công nghệ cao.