Phụ kiện máy CNC Roland: Đầu dao, dao phay, collect…

Phụ kiện máy CNC Roland chính hãng tại Việt Nam. Tạo mẫu nhanh là nhà cung cấp máy CNC Roland tại Việt Nam và Tạo mẫu nhanh cung cấp những phụ kiện chính hãng của Roland CNC.

Phụ kiện bao gồm:

  • Dao cắt CNC, dao phay CNC các loại.
  • Tool Holder.
  • Replacement Spindle.
  • Collet
  • Adhesive Sheet Hold-down System
HỖ TRỢ KỸ THUẬT | CƯỜNG NGUYỄN
ĐIỆN THOẠI: 0888 7999 38

Phụ kiện máy CNC Roland SRM-20

  • Lưu ý: Giá phụ kiện máy CNC Roland chưa bao gồm thuế nhập khẩu, chi phí vận chuyển.

Phụ kiện máy CNC Roland: Đầu dao, dao phay, collect chính hãng, sử dụng cho các dòng máy SRM 20, MDX 50, MDX 540, MDX40A. Tại Việt Nam, chúng tôi....

MILLING

Part No. Description Price
EM-KIT-LR Long Reach Tool Kit $379.99
EM-KIT-SR Short Reach Tool Kit $143.99
EMB-125-2F-016 .016″ Ball End Mill $35.99
EMB-125-2F-016L .016″ Ball End, Mill Long $38.99
EMB-125-2F-031 .031″ Ball End Mill $16.49
EMB-125-2F-031L .031″ Ball End Mill Long $38.99
EMB-125-2F-063 .063″ Ball End Mill $16.49
EMB-125-2F-063L .063″ Ball End Mill Long $38.99
EMB-125-2F-125 .125″ Ball End Mill $16.49
EMB-125-2F-125L .125″ Ball End Mill Long $38.99
EMB-250-2F-250L .250″ Ball End Mill Long $43.49
EMF-125-2F-016 .016″ Flat End Mill $27.99
EMF-125-2F-016L .016″ Flat End Mill Long $38.99
EMF-125-2F-031 .031″ Flat End Mill $14.49
EMF-125-2F-031L .031″ Flat End Mill Long $38.99
EMF-125-2F-063 .063″ Flat End Mill $14.49
EMF-125-2F-063L .063″ Flat End Mill Long $38.99
EMF-125-2F-125 FLAT END MILL, .125″ SHANK, 2 FLUTE, .125″TIP $16.49
EMF-125-2F-125L .125″ Flat End Mill Long $38.99
EMF-250-2F-250L .250in Flat End Mill Long $43.49
SM-20 SRM-20 Spindle Motor $104.99
SS-20 SRM-20 Spindle Unit $259.99
TAPE-MILLING Double Sided Tape for Milling $10.49
ZC-20-32 3.2mm- 1/8in SRM Collet $64.99
ZC-23-635 Collet,1/4in(6.35mm)PNC-2300A/MDX-500 $35.99
HỖ TRỢ KỸ THUẬT | CƯỜNG NGUYỄN
ĐIỆN THOẠI: 0888 7999 38

Phụ kiện máy CNC Roland MDX-40A.

  • Lưu ý: Giá phụ kiện máy CNC Roland chưa bao gồm thuế nhập khẩu, chi phí vận chuyển.

ENGRAVING

Part No. Description Price
AS-10 Adhesive Sheet Hold-down System (pack of 10) $39.99

MILLING

Part No. Description Price
AS-10 Adhesive Sheet Hold-down System (pack of 10) $39.99
EDU-CO2-ADAPT CO2 Adaptors for EDU-VISE-MDX-40A $669.99
EDU-VISE-MDX40A Self Centering Vise for MDX-40A $719.99
EM-KIT-LR Long Reach Tool Kit $379.99
EM-KIT-SR Short Reach Tool Kit $143.99
EMB-125-2F-016 .016″ Ball End Mill $35.99
EMB-125-2F-016L .016″ Ball End, Mill Long $38.99
EMB-125-2F-031 .031″ Ball End Mill $16.49
EMB-125-2F-031L .031″ Ball End Mill Long $38.99
EMB-125-2F-063 .063″ Ball End Mill $16.49
EMB-125-2F-063L .063″ Ball End Mill Long $38.99
EMB-125-2F-125 .125″ Ball End Mill $16.49
EMB-125-2F-125L .125″ Ball End Mill Long $38.99
EMB-250-2F-250L .250″ Ball End Mill Long $43.49
EMF-125-2F-016 .016″ Flat End Mill $27.99
EMF-125-2F-016L .016″ Flat End Mill Long $38.99
EMF-125-2F-031 .031″ Flat End Mill $14.49
EMF-125-2F-031L .031″ Flat End Mill Long $38.99
EMF-125-2F-063 .063″ Flat End Mill $14.49
EMF-125-2F-063L .063″ Flat End Mill Long $38.99
EMF-125-2F-125 FLAT END MILL, .125″ SHANK, 2 FLUTE, .125″TIP $16.49
EMF-125-2F-125L .125″ Flat End Mill Long $38.99
EMF-250-2F-250L .250in Flat End Mill Long $43.49
TAPE-MILLING Double Sided Tape for Milling $10.49
ZC-23-3 Collet, 3mm for EGX-300/400/600, JWX-10, MDX-40 $39.99
ZC-23-3175 Collet, 3.175mm PNC-2300A $39.99
ZC-23-6 Collet, 6mm for EGX-300/400/600, JWX-10, MDX-40 $39.99
ZC-23-635 Collet,1/4in(6.35mm)PNC-2300A/MDX-500 $35.99
ZCL-40A Rotary Axis Unit $3,699.00
ZDX-40 Dust Box for MDX-40 $509.99
ZS-40 JWX-10/MDX-40 SPINDLE UNIT $339.99
ZSC-1 3D Scanning Sensor Unit $509.99
HỖ TRỢ KỸ THUẬT | CƯỜNG NGUYỄN
ĐIỆN THOẠI: 0888 7999 38

Phụ kiện máy CNC Roland MDX-50.

  • Lưu ý: Giá phụ kiện máy CNC Roland chưa bao gồm thuế nhập khẩu, chi phí vận chuyển.

ENGRAVING

Part No. Description Price
AS-10 Adhesive Sheet Hold-down System (pack of 10) $39.99

MILLING

Part No. Description Price
AS-10 Adhesive Sheet Hold-down System (pack of 10) $39.99
EM-KIT-LR Long Reach Tool Kit $379.99
EM-KIT-SR Short Reach Tool Kit $143.99
EMB-125-2F-016 .016″ Ball End Mill $35.99
EMB-125-2F-016L .016″ Ball End, Mill Long $38.99
EMB-125-2F-031 .031″ Ball End Mill $16.49
EMB-125-2F-031L .031″ Ball End Mill Long $38.99
EMB-125-2F-063 .063″ Ball End Mill $16.49
EMB-125-2F-063L .063″ Ball End Mill Long $38.99
EMB-125-2F-125 .125″ Ball End Mill $16.49
EMB-125-2F-125L .125″ Ball End Mill Long $38.99
EMB-250-2F-250L .250″ Ball End Mill Long $43.49
EMF-125-2F-016 .016″ Flat End Mill $27.99
EMF-125-2F-016L .016″ Flat End Mill Long $38.99
EMF-125-2F-031 .031″ Flat End Mill $14.49
EMF-125-2F-031L .031″ Flat End Mill Long $38.99
EMF-125-2F-063 .063″ Flat End Mill $14.49
EMF-125-2F-063L .063″ Flat End Mill Long $38.99
EMF-125-2F-125 FLAT END MILL, .125″ SHANK, 2 FLUTE, .125″TIP $16.49
EMF-125-2F-125L .125″ Flat End Mill Long $38.99
EMF-250-2F-250L .250in Flat End Mill Long $43.49
TAPE-MILLING Double Sided Tape for Milling $10.49
ZC-50-1/4 Collet, 0.25in for MDX-50 $499.95
ZCL-50 Rotary Axis Unit for MDX-50 $3,995.00
ZH-1/4 Tool Holder, 0.25 inch for MDX-50 $39.95
ZH-1/8 Tool Holder, 0.125 inch for MDX-50 $39.95
ZS-50-1/4 Replacement Spindle for MDX-50 $1,299.95

COMMON PARTS

Part No. Description Price
ZS-50-1/4 Replacement Spindle for MDX-50 $1,299.95

REQUIRED SPARE PARTS KIT

Part No. Description Price
ZS-50-1/4 Replacement Spindle for MDX-50 $1,299.95
HỖ TRỢ KỸ THUẬT | CƯỜNG NGUYỄN
ĐIỆN THOẠI: 0888 7999 38

Phụ kiện máy CNC Roland MDX-540.

  • Lưu ý: Giá phụ kiện máy CNC Roland chưa bao gồm thuế nhập khẩu, chi phí vận chuyển.

MILLING

Part No. Description Price
EM-KIT-LR Long Reach Tool Kit $379.99
EM-KIT-SR Short Reach Tool Kit $143.99
EMB-125-2F-016 .016″ Ball End Mill $35.99
EMB-125-2F-016L .016″ Ball End, Mill Long $38.99
EMB-125-2F-031 .031″ Ball End Mill $16.49
EMB-125-2F-031L .031″ Ball End Mill Long $38.99
EMB-125-2F-063 .063″ Ball End Mill $16.49
EMB-125-2F-125 .125″ Ball End Mill $16.49
EMB-125-2F-125L .125″ Ball End Mill Long $38.99
EMB-250-2F-250L .250″ Ball End Mill Long $43.49
EMF-125-2F-016 .016″ Flat End Mill $27.99
EMF-125-2F-016L .016″ Flat End Mill Long $38.99
EMF-125-2F-031 .031″ Flat End Mill $14.49
EMF-125-2F-031L .031″ Flat End Mill Long $38.99
EMF-125-2F-063 .063″ Flat End Mill $14.49
EMF-125-2F-063L .063″ Flat End Mill Long $38.99
EMF-125-2F-125 FLAT END MILL, .125″ SHANK, 2 FLUTE, .125″TIP $16.49
EMF-125-2F-125L .125″ Flat End Mill Long $38.99
EMF-250-2F-250L .250in Flat End Mill Long $43.49
TAPE-MILLING Double Sided Tape for Milling $10.49
US-COL7-1/4 1/4in ATC Collet for 7mm Drill Mill Chuck $59.99
US-COL7-1/8 1/8in ATC Collet for 7mm Drill Mill Chuck $59.99
US-COL7-5 5mm & 3/16″ ATC Collet for 7mm Drill Mill Chuck $59.99
US-DMC7-48 7mm Drill Mill Chuck, Tool Holder for ATC $359.99
US-EY16-10A EY-Collet Chuck 9.0-10.0mm MDX-500/650 $81.99
US-EY16-3.5A EY-Collet Chuck 3.0-3.5mm MDX-540 $81.99
US-EY16-5A EY-Collet Chuck 4.0-5.0mm MDX-540 $81.99
US-EY16-7A EY-Collet Chuck 6.0-7.0mm MDX-500/650 $81.99
US-SC15 Drill Mill Chuck Tool Setting Clamp ATC (MDX-540/650) $514.99
US-SPAN22 Spanner for 7mm Drill Mill Chuck $15.49
ZBX-540E Safety Cover for MDX-540 $1,539.00
ZCL-540 Rotary Axis Unit for MDX-540 $5,099.00
ZTT-540 T-Slot Table for MDX-540 $1,399.00

HỖ TRỢ KỸ THUẬT | CƯỜNG NGUYỄN

ĐIỆN THOẠI: 0888 7999 38

EMAIL: cuongnv.tech@gmail.com

Hoặc xem tại trang liên hệ.

Phụ kiện máy CNC Roland: Đầu dao, dao phay, collect…
5 (100%) 3 votes

Phụ kiện máy CNC Roland: Đầu dao, dao phay, collect…
5 (100%) 3 votes

cuong nguyen photo

Chào mừng các bạn đến với Tạo mẫu nhanh, chuyên trang tin về máy in 3d, máy quét 3d, dịch vụ và thiết bị công nghệ cao.